Flex / leasing


Finansiel Leasing

Gildberg A/S kan tilbyde Finansiel leasing til virksomheder. Ved valg af finansiel leasing bestemmer du selv, hvilke ydelser der skal være indeholdt i aftalen samtidig med du beholder dit likvide beredskab intakt.

Ud over en aftalt 1. gangs ydelse bestemmes den månedlig løbende ydelse ud fra dit ønske til restværdiens størrelse ved udløb af leasingperioden. Dette betyder, at du ved kontraktperiodens udløb hæfter for, at bilen kan afsættes til en tredjemand for minimum den indkalkulerede restværdi.

Den månedlige ydelse vil således afspejle løbetid, kilometer, restværdi og eventuelle serviceydelser. Finansiel leasing kan tilbydes på såvel nye som nyere brugte person- og varevogne.

  

Flexleasing

Hvad er Flexleasing?

  • Flexleasing er kørsel med køretøj på danske plader, hvor der kun betales registreringsafgift i den periode, hvor køretøjet kører med danske nummerplader.
  • Flexleasing er kørsel på danske plader i et tidsrum fra 1 til 36 måneder, afhængig af brugerens ønske.
  • Flexleasing er mulighed for kørsel i køretøjer, der ikke er betalt moms af.
  • Flexleasing er mulighed for fleksibelt at kunne bestemme tidsrummet for kørsel på danske nummerplader.
  • Flexleasing er mulighed for at skifte mellem flere køretøjer som f.eks. sommer- og vinterbil.
  • Flexleasing er mulighed for at sælge køretøjet i hele Europa efter endt Flexleasing.
  • Flexleasing er mulighed for at køre det antal kilometer, som brugeren ønsker i brugsperioden - uden meromkostning.
  • Flexleasing er både for private og for virksomheder.

Fleksibel anvendelse af det danske afgiftssystem

Flexleasing giver mulighed for at køre i køretøjer på danske nummerplader på en yderst fleksibel måde.
Flexleasing startede med muligheden for at køre på danske plader i sommerbiler, vinterbiler, helårsbiler, mobil-homes og på motorcykler. Siden har det udviklet sig til også at kunne anvendes til mindre og billigere køretøjer.

 

Toldattest ved kørsel på Flexleasing

Køretøjet købes uden den høje danske afgift. Men den danske stat udsteder en Toldattest, der er en speciel tilladelse til at køre på danske nummerplader. Uanset hvilket køretøj, man vælger, betales der kun afgift for den periode, hvor køretøjet er på danske plader.  

 

Likviditet

Fordelene ved Flexleasing er store. Leasingtageren belastes ikke likviditetsmæssigt i forhold til, når der betales den sædvanlige høje danske afgift. Typisk erlægges ca. 30 % af den reelle danske værdi - nemlig bilens pris inklusive moms og afgift.
Dermed kan man råde over de resterende 70 % til investeringer eller andet.

 

Køb og salg af køretøj i hele Europa

Ydermere kører man i et køretøj, der kan sælges i hele Europa, og ikke kun i Danmark. Det udvider salgspotentialet markant - ikke mindst på de meget dyre køretøjer.

 

Afgiftssatser

Flexleasing-afgiften er altid fast med satser på mellem 0,5 % og 2 %, alt efter køretøjets alder. Der er de største fordele ved køretøjer ældre end 36 måneder.
Hertil tillægges en “rente” til staten som kompensation for at køre på denne ordning. Denne ”rente” fastsættes 1. januar og 1. juli hvert år, og er den *gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finasielle selskaber. 

Åbningstider


Mandag til Fredag: 9.00  -  17.30
Søndag 13.00 - 16.00

Eller efter aftale: 
Keld Bossen; 20 16 51 08 

Udviklet af Bilinfo